Wijzigen naam bellenpaneel

Het bellenpaneel bij de hoofdingang toont na intoetsen van het huisnummer en de bel de naam die daaraan gekoppeld is.

Er kunnen meerdere namen aan een en hetzelfde adres worden gekoppeld. Bij het aanbellen zal echter de eerstgevonden naam (alfabetische volgorde) worden getoond. Het koppelen van meerdere namen is daarom alleen zinvol als gebruik wordt gemaakt van de scrol functie. In de praktijk blijkt dat de meeste bezoekers geen idee hebben dat dat kan en er dus ook zelden gebruik van maken. Om die reden raden wij het gebruik van meerdere koppelingen af.

De belangrijkste beperking is dat er slechts 16 karakters beschikbaar zijn. Vermijd daarom punten tussen voorletters of overmatige spaties.

Praktische voorbeelden:

  • Bos
  • RM Bos
  • Bos Jansen
  • Bos+Jansen
  • Bos/Jansen
  • Bos-Jansen
  • RM Bos-Jansen

Als u de naam op het bellenpaneel wilt laten wijzigen stuur dan een mail met de gewenste naam naar de Technische Commissie.