Verzekering opstal-brandschade

De opstal is verzekerd bij AON. Zie polis en voorwaarden. Met betrekking tot door eigenaren aangebrachte verbeteringen aan de woning geldt het volgende (aanvullende verzekeringsvoorwaarde 4 in eerder genoemde polis):

image001

Als men het eigenaarsbelang te klein vindt : apart bijverzekeren kan via VVE polis per individueel appartement, neem hiervoor contact op met onze beheerder.

Ook voor alle overige vragen over de brand- en opstalzekering kunt u zich wenden tot onze beheeder.