Storing verwarming/koeling/boiler

Zowel de verwarmings-/koelingsinstallatie (WTH) als de boiler behoren tot uw prive eigendom. Als zodanig bent u derhalve persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan die installaties. Om u te helpen vindt u hieronder de contactinformatie van enkele installatiebureaus. U bent echter geenzins verplicht u tot deze lijst te beperken. Evenzo draagt de VvE geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van deze installateurs.

Aansluiting boiler

Let op! Bij meerdere bewoners is gebleken dat de aansluiting van de boiler niet volgens voorschrift is uitgevoerd. Bij de elektrische aansluiting is de fase van belang en bij de wateraansluiting hadden teflon ringen gebruikt moeten worden. Voor beide gevallen geldt dat problemen zich pas na jaren voor kunnen doen.

Download hier een voorbeeldbrief van dhr. de Vreede aan de MAB.

 

WTH/Boiler Coster warmtetechniek
telefoon 015-2120083
internet www.costerwarmtetechniek.nl
Opmerkingen De firma Coster heeft aangegeven zich in samenwerking met de leveranciers in onze apparatuur te willen bekwamen

 

WTH Spijker Klimaatservice BV
telefoon 070-3294770
internet www.spijkerklimaatservice.nl
Opmerkingen Minstens een van de medebewoners heeft aangegeven positieve ervaring met dit bedrijf te hebben

 

WTH Fabrikant
telefoon 078-6510640
internet www.wth.nl
e-mail service@wth.nl
Opmerkingen De fabrikant WTH levert zelf officieel geen service maar is bij meerdere buren toch ook al over de vloer geweest. Schroom dus niet om als u er met de installateur van uw keuze niet uitkomt ook contact met WTH te zoeken

 

Boiler 4-elements
telefoon 0184-435449
internet www.4-e.nl
e-mail info@4-e.nl
Opmerkingen Een van de medebewoners meldt door de fabrikant Stiebel Eltron te zijn doorverwezen naar dit bedrijf

 

WTH/Boiler Tempus Energielease
telefoon 088-8955000
internet energielease.eneco.nl
e-mail info@tempus.nl
Opmerkingen Een flink deel van de bewoners heeft in het verleden een regiecontract met Tempus gehad. Vooral op het pro-actieve vlak (afspraken maken voor onderhoud aan WTW-ventilatiesysteem) lieten zij het afweten. Degenen die Tempus in die periode hebben ingeschakeld voor storingen hadden wiselende ervaringen

 

Mocht u aanvullende ervaringen hebben die u met uw medebewoners wilt delen, laat het ons weten.