GIW procedure

Geachte leden,

Zoals in de ALV van 10 april 2012 toegezegd geven we hieronder een
samenvatting van de punten welke zijn aangedragen in de arbitrage door de
geschillencommissie van het GIW. U vindt het volledige bestand ook op de
website.

1. Armaturen voor noodverlichting zijn gebrekkig
2. Ondeugdelijke ramen en deuren in de gevel
3. Deur naar fietsenstalling bezweken door niet deugdelijke windvanger
4. Corroderende spindels in ramen en deuren
5. Corrosie op hekwerken
6. Corrosie bellentableau en videosysteem, inclusief gebrekkige kwaliteit
van het beeld

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Namens VvE Sebastiaanshof

Bas Streppel
Secretaris

Volledige GIW aanvraag