Geluidsoverlast tram 19

De gemeente heeft met het oog op de aanleg van de nieuwe St. Sebastiaansbrug en tramlijn 19 een nieuwe ontwerpbesluit geproduceerd.

Commentaar Bert:
Het ontwerpbesluit hogere waarden is vooral ingegeven door het extra geluid van Tramlijn 19; het is van belang niet alleen voor woningen aan Zuidwal van ons complex genoemd in het besluit maar ook voor woningen niet genoemd in het besluit; Vestehof is ook geinformeerd; belanghebbenden dienen als zij het er niet me eens zijn in elk geval zelf een zienswijze in te dienen; daarnaast kan VvE ook zienswijze indienen eventueel samen met de Vestehof; coordinatie en gezamenlijk overleg is dan wenselijk; 23 oktober is deadline voor zienswijze

Stukken

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden + rapport DHV 13-09-2013

Brochure Geluid Hogere Waarden

130612 Ruimtelijke Onderbouwing Vernieuwing St Sebastiaansbrug

Info via Belangenvereniging Zuidpoort

Info Rijkswaterstaat over geluidswaarden